Vår ekonomi

SFV:s ansvar är att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fastigheterna på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas.

Ekonomiuppgifter

  • Organisationsnummer: 202100-4474
  • Momsregistreringsnummer (VAT-nummer): SE202100447401

Danske bank

  • Bankgiro: OCR 858-0086
  • Bankgiro: 5134-3606

Fakturor

Fakturor ska i första hand skickas elektroniskt i PEPPOL-format till mottagningsadress 0007:2021004474

Information om fakturor till Statens fastighetsverk.

Betalningspåminnelser för leverantörsfakturor skickas till:
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Har du frågor?

Har du frågor om kund- eller leverantörsfakturor till Statens fastighetsverk, kontakta vår inbetalningsfunktion via e-post inbet@sfv.se.

Har du tekniska frågor om elektroniska fakturor till Statens fastighetsverk, kontakta vår systemgrupp via e-post systemgruppen@sfv.se.

Har du frågor om ekonomi på Statens fastighetsverk, kontakta vår redovisningschef Mariette Molin via e-post mariette.molin@sfv.se.