Styrelse

SFV leds av en styrelse med en extern ordförande som ansvarar inför regeringen. Generaldirektören är ansvarig inför styrelsen och ingår i den. I styrelsen ingår, utöver ordförande och ledamöterna, två personalrepresentanter utsedda av de lokala fackliga organisationerna samt SFV:s rättschef. Regeringen utser såväl styrelseledamöter som ordförande.

Styrelsen beslutar bland annat om:

  • SFV:s verksamhetsidé och vision
  • policyer för hyra, hållbarhet, informationssäkerhet, kommunikation, medarbetare, säkerhet, upphandling och upplåning
  • budgetunderlag med investeringsplan
  • årsredovisning och tertialrapporter.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Statens fastighetsverk till och med 2026-02-28:

Ann-Christin Nykvist

Ordförande (tillfälligt), f.d. generaldirektör

Fredrik Linder

Ledamot, stadsantikvarie

Tove Friberg

Ledamot, divisionschef

Två personalrepresentanter och SFV:s rättschef som är sekreterare och kontaktperson för styrelsen.