Havsfiskelaboratoriet (tidigare en del av Fiskeriverket) har bedrivit verksamhet i Lysekil sedan 1929. Under de senast 10 åren har verksamheten vuxit från ett 40-tal medarbetare till idag över 80. Fastigheten som verksamheten bedrivs inom behöver nu anpassas efter det ökade behovet av framför allt kontor, laboratorium, mötesrum, och gemensamhetsutrymmen.

Ombyggnadsarbeten 2023-2024

Nu startar vi arbetet med att bygga om lokalerna. Arbetena startar i mars 2023 och kommer att pågå under cirka ett år. Under byggtiden kan det under perioder förekomma olägenheter för närliggande omgivning i form av upplevt buller, byggtransporter och trängsel. Det är Statens fastighetsverk som är ansvariga för arbetena och PEAB är entreprenör som genomför åtgärderna på plats.

Projektfakta

Tidplan 2023

Mars

Under mars påbörjas byggetableringen. Staket, bodar och containrar kommer att sättas upp. Därefter påbörjar vi rivningsarbeten. Det är en del av av byggnaden som ska rivas. Arbetet medför en del buller och eventuellt damm. 

 

Byggarbeten

Arbetstiderna på bygget är 06.45-16.00. Vi arbetar för att minimera störningar för kringliggande verksamheter och boende.

Har du frågor om vad som händer på bygget, vänligen kontakta hakan.svensson@tyrens.se  telefon 010 452 36 86.

Entreprenörer och konsulter

Byggherre: Statens fastighetsverk

Hyresgäst: Sveriges Lantbruksuniversitet

Generalentreprenör: Peab AB

Projekt- och byggledning: Håkan Svensson, Tyréns

 

Kontakt