• Bildserie

Pressrum

Välkommen till Statens fastighetsverks pressrum!

Pressmeddelanden från Statens fastighetsverk

 • Ny strategi för Hållbart skogsbruk - Så ska Statens fastighetsverks skogsbruk bidra med största möjliga samhällsnytta

  Statens fastighetsverk (SFV) är Sveriges största markförvaltare. Merparten av markerna ligger i nordvästra Sverige och omfattar stora fjällområden och skogar, men i innehavet ingår även kulturhistoriskt intressanta fastigheter och donationsfastigheter i södra Sverige. I många fall har skogarna speciella värden som kräver stor hänsyn i brukandet. Under 2016 fick Statens fastighetsverk i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för Hållbart skogsbruk. Genom strategin vill Statens fastighetsverk förverkliga sin vision om ett skogsbruk med största möjliga samhällsnytta.

  Publicerat

 • Statens fastighetsverk söker anhöriga till de som miste livet i flodvågskatastrofen

  Gravitational Ripples, så heter det vinnande idéförslaget till den minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004 som planeras uppföras på Djurgården i Stockholm. Som en del av minnesvården kommer namn på de 543 svenska personer som omkom att kunna finnas med, men bara om de anhöriga så önskar. Den 1 juni måste Statens fastighetsverk ha besked om samtycke för att namnen säkert ska komma med till invigningen. Hittills har cirka 240 samtycken lämnats in.

  Publicerat

 • En grön oas 10 km från Stockholms city - Nu invigs Lovö naturreservat

  Söndagen den 14 maj invigs Lovö naturreservat, ett stort och vackert naturområde beläget bara en mil från Stockholms innerstad. Området är formellt naturreservat sedan hösten 2015. Statens fastighetsverk, som förvaltar området, har arbetat med att göra området mer besöksvänligt genom skyltning och upprustning av leder. Varmt välkommen att ta del av resultatet!

  Publicerat

 • Kronobergs slottsruin färdigrenoverad - Nu invigs slottsruinens nya broar

  I början av 2015 övertog Statens fastighetsverk förvaltningen av Kronobergs slottsruin, ett omtyckt besöksmål vid Helgasjöns strand utanför Växjö. För att besökare även fortsatt ska kunna nyttja och njuta av den vackra kulturmiljön här, påbörjade Statens fastighetsverk omgående ett arbete för att byta ut ruinens uttjänta broar. I slutet av april avslutades projektet och nu på lördag, den 6 maj, invigs de nya broarna under ett publikt evenemang med närvaro av landshövding Ingrid Burman.

  Publicerat

 • Drygt ett halvår till överlämning - Nedräkning för Nationalmuseums renovering

  Sedan sommaren 2014 har Statens fastighetsverk arbetat med renoveringen av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm. Uppdraget, att förvandla Friedrich August Stülers byggnad från 1866 till ett fullt modernt, säkert och besöksvänligt museum - samtidigt som höga kulturvärden bevaras - är en komplex uppgift. Med cirka ett halvår kvar till överlämning återstår fortfarande mycket arbete men på sina ställen kan man nu börja skönja det fina resultatet. Idag bjöd Statens fastighetsverk in pressen till Öppet bygge för en smygtitt.

  Publicerat

Gå till resultatsida:
Föregående 4 5 6 7 8 9 10 Nästa