• Bildserie

Pressrum

Välkommen till Statens fastighetsverks pressrum!

Pressmeddelanden från Statens fastighetsverk

 • Förnyelsen av lindboskéerna i Botaniska trädgården i Uppsala är klar

  Sedan hösten 2016 har Statens fastighetsverk utfört ett omfattande trädförnyelsearbete i Botaniska trädgården i Uppsala. Nu finns här 144 nya parklindar som ersättning för de sjuka och skadade träd som fälldes för knappt ett år sedan. De gamla lindhäckarna har ersatts med nya lindplantor samtidigt som stålkanter, en del stenrännor samt grus- och gräsytor har tillförts och lagts om.

  Publicerat

 • Delar av stort skepp från 1600-talet funnet vid Skeppsholmen

  I slutet av april påbörjade Statens fastighetsverk en flerårig renovering av Skeppsholmens kajer och dykdalber. I samband med ett grävningsarbete i närheten av Kastellholmsbron har rester av ett vrak påträffats. Då de trädelar som hittats har stora dimensioner, misstänker marinarkeologerna att det kan röra sig om ett skepp på upp till 30 meter. Exakt ålder är för tidigt att fastställa men en första analys pekar mot tidigt 1600-tal.

  Publicerat

 • Som att lägga ett jättelikt glaspussel - Kyrkfönstren på Manillaskolan restaureras för att hålla i ytterligare 120 år

  I Manillaskolan på Djurgården, numera Campus Manilla, finns en kyrksal med tre stora blyinfattade fönster. 2016 konstaterade Statens fastighetsverk att det behövdes en genomgripande restaurering för att fönstren inte skulle ta skada. Idag är man mitt uppe i arbetet och två nyrestaurerade fönster har just satts tillbaka medan mittpartiet, det största fönstret, nu plockas ner för att bit för bit restaureras av en konstglasmästare. När arbetet avslutas i höst ska Manillaskolans vackraste fönster kunna stå sig fint i ytterligare 120 år.

  Publicerat

 • Nu får obelisken på Slottsbacken sitt välbehövliga lyft

  Obelisken på Slottsbacken, den nära 30 meter höga stenpelaren i granit, plockas i dagarna ner för att renoveras från grunden. Förvaltaren Statens fastighetsverk har länge haft obelisken under bevakning sedan inventeringar visat att stenen haft stora sprickbildningar. Obeliskens samtliga delar kommer under renoveringen att demonteras och grundläggning och konstruktion ska ses över. Skadad sten byts ut mot nyhuggna delar innan obelisken, om cirka ett år, ska stå på plats igen.

  Publicerat

 • Lekfullt och grönt då Statens fastighetsverk vidareutvecklar kvarteret Krubban

  Kvarteret Krubban, ett av Stockholms mest intressanta historiska kvarter, blir grönare. Statens fastighetsverk, som 2013 anlade en trädgård med rötter i 1700-talet, fortsätter nu att utöka parkytorna med nya gräsytor, träd och sittplatser runt Malmgården och hörnet Styrmansgatan/Linnégatan. Här blir det också en lekplats med historiskt tema. I trädgårdens mittaxel, framför Malmgården, har Statens fastighetsverk planer på att anlägga ett orangeri med växtförsäljning och café.

  Publicerat

Gå till resultatsida:
Föregående 3 4 5 6 7 8 9 Nästa