Arrende Furholmen, Tullgarn

Ledigt att arrendera är det vackert belägna gårdsarrendet Furholmen intill Tullgarnsviken. Här har ni Tullgarns slott som granne ett par km norr om gården. Visning fredag 5 april!

Beskrivning

Den vackert belägna Furholmens gård med havsutsikt från köksfönstret ligger 7 km öster om Vagnhärad. Det har Tullgarns slott som granne på andra sidan Tullgarnsviken och arrendeområdet är en del av Tullgarns naturreservat. Gården är lämplig att använda som mindre hästgård.

I arrendet ingår:

  • Mangårdsbyggnad med ca 100 m2 boarea och 60 m2 biarea.
  • Gäststuga, fritidshus, garage och förråd på totalt ca 220 m2.
  • Magasin, vagnslider och loge samt ladugård med enklare stallinredning.
  • Ca 17 ha åker, 6 ha hagmarksbete samt 11 ha skogsmarksbete.

För mer information om gården se prospekt och arrendeavtal.

En större ombyggnad och renovering av gårdens byggnader har gjorts under 2005, då installerades en bergvärmeanläggning. Ytterligare en renovering har gjorts under 2018.

I anslutning till gården ligger flera fritidshus som är uthyrda till andra hyresgäster.

Vägbeskrivning

Från E4 (ca 30 km söder om Södertälje) tag väg 218 mot Trosa vid trafikplats 138. Efter ca 6 km, i höjd med Åda gård, sväng vänster mot Stensund och folkhögskola. Efter ca 3 km sväng vänster mot Furholmen. Passera sedan skylt om Tullgarns naturreservat och fortsätt följa skyltar mot Furholmen.

Visning och anbud

Gården visas fredagen den 5 april 2019 kl. 13-15. Visningen startar med en genomgång kl. 13. Obs! Endast detta visningstillfälle.

Tillsättande av arrendator sker genom anbudsgivning och anbud lämnas med anbudsblanketten senast den 23 april 2019 tillsammans med ett personligt brev.

Statens fastighetsverk förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt och kommer att göra en kreditupplysning innan kontraktets tecknande.

Upplysningar

Lämnas av fastighetsförvaltare Annika Söderberg på 010-478 78 21 eller fastighetsförvaltare Anders Johansson 010-478 78 19.

Kontaktperson

Fakta och prospekt

Generellt:
I arrendet ingår mangårdsbyggnad, två flygelbyggnader, fritidshus, garage med gäststuga, ladugård/stall hopbyggt med loge samt magasin och vagnslider.
Totalyta:
Mangårdsbyggnad med ca 100 m2 boarea och 60 m2 biarea samt ca 35 ha mark.
Kommunikationer:
Furholmens gård ligger ca 30 km söder om Södertälje och 7 km öster om Vagnhärad.
Inflyttning:
Efter överenskommelse
Övrigt:
Visning fredagen den 5 april 2019 kl. 13-15. Visningen startar med en genomgång kl. 13.00. Obs! Endast detta visningstillfälle.
Filer: