Arrende Furholmen, Tullgarn

Ledigt att arrendera är det vackert belägna gårdsarrendet Furholmen intill Tullgarnsviken. Här har ni Tullgarns slott som granne ett par km norr om gården.

Beskrivning

Den vackert belägna Furholmens gård med havsutsikt från köksfönstret ligger 7 km öster om Vagnhärad. Det har Tullgarns slott som granne på andra sidan Tullgarnsviken och arrendeområdet är en del av Tullgarns naturreservat.

Gårdsarrendet består av ca 35 ha varav ca 18,5 ha åker, 6 ha hagmark, 10 ha skogsbete, samt tomt och övrig mark.

I arrendet ingår mangårdsbyggnad, två flygelbyggnader, fritidshus, garage med gäststuga, ladugård/stall hopbyggt med loge samt magasin och vagnslider.

En större ombyggnad och renovering av gårdens byggnader har gjorts under 2005, då också en bergvärmeanläggning installerades. En ytterligare renovering har gjorts under 2018.

I anslutning till gården ligger flera fritidshus som är uthyrda till andra hyresgäster.

Tillsättande av arrendator

Visning kommer att ske under vårvintern 2019. Tillsättande av arrendator kommer att ske genom ett anbudsförfarande.

Arrende och krav på arrendator

Statens fastighetsverk har i uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet så att fastigheternas kulturvärden tillvaratas.

SFV strävar efter att etablera långsiktiga relationer till sina arrendatorer och önskar att arrendatorn ska se fastighetens kulturhistoriska värde som en tillgång och bidra till att bevara, utveckla och levandegöra detta.

Vi förbehåller oss rätten till fri prövningsrätt vid tillsättande av arrendatorer.

I bedömningskriterierna kommer angivet pris samt personliga egenskaper och betalningsförmåga beaktas. SFV kommer att göra en kreditupplysning på blivande arrendatorer.

Kontaktperson

Fakta och prospekt

Generellt:
I arrendet ingår mangårdsbyggnad, två flygelbyggnader, fritidshus, garage med gäststuga, ladugård/stall hopbyggt med loge samt magasin och vagnslider.
Totalyta:
35 ha mark
Kommunikationer:
Furholmens gård ligger ca 30 km söder om Södertälje och 7 km öster omVagnhärad.
Inflyttning:
Visning under vårvintern 2019
Filer: