Bogesund slottspark och trädgård

Bogesunds slott som ligger på en bergsknalle började byggas på 1640-talet av greve Per Brahe d.y. Han lät även anlägga två trädgårdar som vi kan se spår av än idag. Dagens fruktträdgård är en rest av den stora trädgården som ligger i slottets huvudaxel. Huvudaxelns östliga ändpunkt utgörs av den trädgårdsmästarbostad som byggdes på 1890-talet.

Del av gamla fruktträdgården med slottet i bakgrunden.Del av gamla trädgården med slottet i bakgrunden.1864-67 omarbetades trädgården i romantisk stil med slingrande gångar och lummig grönska. En del av växtligheten var exotisk. Här fanns till exempel orientalisk bok, blodbok och silverlind. Närmast slottet anlades blomsterplanteringar i mjuka organiska former, bland annat vid Brahestenen. På 1800-talet tillkom också tre dammar i parken.

De äldsta träden finns i allén mellan slottet och Askrikefjärden. Parklind, beskurna i kandelaberform, dominerar i allén. I den nedre delen mot havet finns även ask, alm och lönn.

Skyddat

Parkvillan i slottsparken.Parkvillan i slottsparken.1949 blev Bogesund byggnadsminne. Skyddet omfattar slott, park, trädgård och allé. Parken renoverades 1971 av Statens fastighetsverks föregångare, Byggnadsstyrelsen.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

59.39322 , 18.28231

Fakta

Byggår:
På 1640-talet började parken att anläggas den omformandes 1864-1867
Arkitekt:
Per Brahe d y (1640-tal)