Carolina Rediviva byggs om

Sveriges äldsta forskningsbibliotek, Carolina Rediviva i Uppsala, byggs om för att bättre anpassas till dagens behov. Genom ombyggnaden, som framförallt rör byggnadens entréplan, ska biblioteket förses med fler gruppstudieplatser och bättre service i form av ett större, publikt café. Här skapas en förbättrad mötesplats inom Uppsala universitet för studenter, forskare och andra besökare.

I början av november 2016 lämnade Statens fastighetsverk in en hemställan till regeringen med en önskan om att få bygga om Carolina Rediviva, Sveriges första biblioteksbyggnad, belägen i centrala Uppsala.

Uppsala universitsbibliotek hade sedan länge ett behov av att modernisera sin verksamhet och anpassa den speciella och vackra byggnaden till dagens behov. Genom ombyggnaden vill de öka tillgängligheten genom att skapa fler gruppstudieplatser, arbetsplatser och utökade möjligheter att använda huset som mötesplats. Utställningssalen kommer att byggas om och moderniseras. En ny konferensdel bereds plats för att förbättra Carolina Rediviva som mötesplats inom universitetet.

Mångårig planering bakom förvandlingen

Frågan om hur man bäst skulle gå till väga för att omvandla Carolina Rediviva till en mer modern verksamhet fick ta sin tid. Många diskussioner ligger bakom den plan som till slut beslutades.

Både SFV och Uppsala universitet hade länge sett ett behov av att renovera forskningsbiblioteket. Dels för att byggnaden var sliten på sina ställen, dels för att utveckla verksamheten och göra den unika miljön mer tillgänglig. Tillsammans kom man fram till en lösning som förhoppningsvis ska uppskattas av såväl universitetsvärlden som av en bredare allmänhet.

Café för upp till 80 sittande gäster

De våningsplan som omfattas av ombyggnaden är framförallt entréplanet på plan fyra och entresolvåningen ovanför. De aktuella våningsplanen har inte genomgått några större renoveringar sedan 1960-talet.

Stora delar av entréplanet berörs. Här kommer det nya caféet att byggas, en servering som ska kunna erbjuda varm mat till 80 sittande gäster. En annan viktig funktion för studenter, forskare och andra besökare är bibliotekets service och tjänster som kommer att effektiviseras i och med ombyggnaden.

Ombyggnaden av Carolina Rediviva startade våren 2017 och ska stå klar för invigning våren 2019.