Bakgrund till Nya Nationalmuseum

För första gången på 148 år renoveras Nationalmuseibyggnaden på Blasieholmen i Stockholm. Byggnadens teknik har överlevt sin livslängd och behöver rustas för att uppfylla de krav som ställs på ett modernt konstmuseum vad gäller klimat, brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och logistik. Läs mer om bakgrunden och vad resultatet förväntas bli.

Statens fastighetsverk (SFV) har fått regeringens uppdrag att renovera museibyggnaden.Med hjälp av modern teknik och innovationer utvecklas nu en fullt modern museibyggnad samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras,en komplex och spännande uppgift.

Nationalmuseum invigdes 1866 som Sveriges konstmuseum för folket, symboliskt placerat mitt emot Stockholms slott. Sedan dess har åren tagit ut sin rätt och byggnaden tappat sin lyster – utställningsytor har minskat, fönster byggts för och de tekniska installationerna har slitits ut. Efter den genomgripande renoveringen ska museibyggnaden återfå sin glans samtidigt som den lever upp till framtidens krav gällande klimat, säkerhet, miljö, tillgänglighet och logistik. De publika ytorna kommer också att öka.

Utöver mer utställningsyta för konsten får byggnaden bland annat restaurang med utsikt mot Stockholms slott, en intilliggande bar, ett bibliotekscafé, en gård för skulptur samt fler och bättre servicefunktioner som toaletter, garderober och matsäcksrum.

Komplexa krav och innovativa lösningar

Att renovera Nationalmuseum – en av Europas bäst bevarade museibyggnader från mitten av 1800-talet - är en utmanande uppgift och ett av SFV:s mest omfattande och komplexa projekt hittills.

- Mycket av komplexiteten ligger i att möta alla motstridiga krav som projektet rymmer. Vi ska t ex addera tusentals löpmeter tekniska installationer, samtidigt som vi ska öka de publika ytorna. Dagens stränga klimatkrav inom museer kräver styrning av avancerade och kraftfulla luftbehandlingsaggregat, samtidigt som vi ska se till att energiförbrukningen är så låg som möjligt, säger Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Ett klimat för konst och människor

Dagens krav på ett museiklimat är omfattande, inte minst för ett konstmuseum. Konstsamlingarna måste ha rätt temperatur och rätt relativ luftfuktighet för att bevaras för framtiden. Därutöver behöver hela museibyggnaden ett system som snabbt kan ställa om och anpassa sig beroende på årstid, väderlek och antalet besökare.

- En av utmaningarna när det gäller klimatet är att gömma en stor mängd tekniska installationer så att de varken syns eller tar värdefull utställningsyta i anspråk. Genom att till exempel höja golvet kommer vi att skapa stora teknikrum under museets båda ljusgårdar, säger Cecilia Brännvall, projektledare vid Statens fastighetsverk

En annan spännande och innovativ lösning för klimatet är att använda de takrosetter som sitter i museets många kupoltak. Under renoveringen kommer Statens fastighetsverk att ge takrosetterna två nya funktioner. Dels kommer tilluften till utställningssalarna att slussas den här vägen, dels kommer de att fungera som sprinklers. Två nya och unika funktioner, knappt synliga för ögat.

Ett museum i nytt ljus

En av de mest iögonfallande förändringarna med renoveringen är att en stor del av byggnadens över 300 fönster, tidigare igensatta för att skydda konsten mot skadligt ljus, öppnas upp. Tidigare har det inte varit möjligt men med dagens teknik går det att visa konst i kontrollerat dagsljus. Men det är mycket som ska stämma. Projektets arkitekter, Wingårdh Arkitektkontor och Wikerstål Arkitekter, har tillsammans med Statens fastighetsverk, Nationalmuseum och flera svenska och internationella experter arbetat med den omfattande fönsterprojekteringen.

- Fönstren illustrerar på många sätt komplexiteten i hela projektet eftersom så många olika krav ska uppfyllas här. Byggnadens fönster ska klara de stränga klimatkrav som en modern museibyggnad kräver, oönskat ljus ska regleras men det handlar också om säkerhet, arkitektur och mycket mer, säger Cecilia Brännvall.

Utifrån kommer förändringen knappt att synas. Ytterfönstren renoveras varsamt medan dagens innerfönster ersätts med nya som tillsammans med ytterfönstren möter de stränga kraven.

- Våra skräddarsydda fönsterlösningar kommer att bidra till en helt ny museiupplevelse. Jag tror att öppenheten, de större publika ytorna tillsammans med siktlinjerna och kontakten med staden och vattnet kommer att överraska framtidens besökare mest. Att tillgängligheten ökar och att det blir lättare att orientera sig i byggnaden kommer också att märkas. Vi har en stor uppgift framför oss och är mycket stolta över att få möjlighet att tillsammans med Nationalmuseum göra en storlagen mötesplats för människan och konsten, säger Lenka Medin.

Om uppdraget

Statens fastighetsverk fick sommaren 2010 regeringens uppdrag att göra ett byggnadsprogram för ombyggnaden av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm. Bakgrunden till regeringsuppdraget var de tidigare redovisade bristerna i den nuvarande museibyggnaden. Byggnadsprogrammet redovisades för regeringen den 30 september 2011.

I februari 2012 fick Statens fastighetsverk uppdraget att genomföra ett projekteringsarbete inför renovering och ombyggnad av Nationalmuseum. Regeringens beslut innebar startskottet för processen att göra Nationalmuseum till en fullt modern och miljöklassad museibyggnad anpassad till framtidens museiverksamhet med bibehållna kulturhistoriska värden i den unika museibyggnaden från 1866 som idag är ett statligt byggnadsminne.

I oktober 2013 skickade Statens fastighetsverk hemställan till regeringen om att få genomföra renoveringen och ombyggnaden.

Klartecken för genomförande

Den 20 februari 2014 fattade regeringen beslut om uppdrag att genomföra renoveringen och ombyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med hyresgästen Nationalmuseum. Målet är att renoveringen ska vara klar 2017.

Läs mer

Projektnyheter