Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004

Tio år efter flodvågskatastrofen i Sydostasien beslutade regeringen att upprätta en minnesvård för att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för efterlevande, anhöriga och närstående. Minnesvården uppförs på en vacker plats, Blockhusudden, på södra Djurgården i Stockholm. Efter en inledande konstnärstävling valde juryn ut verket Gravitational Ripples av Lea Porsager.

Filmen från platsen för minnesvården är gjord i maj 2018 av Ricard Estay, Statens konstråd.

Minnesvården placeras på södra Djurgården i Stockholm, närmare bestämt på Blockhusudden, en del av Nationalstadsparken. Det är ett naturskönt och populärt utflyktsmål nära Stockholms stadskärna. Platsen är en södervänd sluttning med gamla fruktträd. I norr står en lund med grova åldriga ekar och lind. Artrikedomen är påfallande: hassel, körsbär, björk och andra trädslag bidrar till en plats med växlande skönhetsvärden över årstiderna. I väster finns en skyddande liten bergkulle, i öster skymtar Saltsjön mellan träden. Söder om platsen ligger en parkerings- och busshållplats.

Konstverket Gravitational Ripples

I januari 2016 hade Statens fastighetsverk och Statens konstråd i samråd med Sveriges Arkitekter inlett tävlingen. Av de anmälda valde juryn ut fem konstnärer som fick lämna in idéförslag och i januari 2017 offentliggjordes de fem förslag som slutligen tävlade om utformningen av minnesvården. Se förslagen. Den 3 april 2017 presenterades den danska konstnären Lea Porsager som vinnare av tävlingen om att få utforma minnesvården. Det vinnande förslaget Gravitational Ripples utformad av Lea Porsager och hennes medarbetare Rasmus Strange, Thue Tobiasen, Søren Assenholt och Synnøve B. Brøgger. Juryn var enig och fick stöd av experter i frågor om bland annat hänsyn till ekologi och samspelet mellan människa och natur.

En plats för både enskildhet och samvaro

Gravitational Ripples utgår från de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Konstverket vill förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och naturens förmåga att läka sår efter plötsliga händelser.

Platsen är formad som en spiral av vallar som stiger ur marken. Samma typ av dubbelspiral, Fibonaccispiralen, återfinns i naturen, i galaxer, i snigelhus och i solrosor. Minnesvårdens form smälter väl ihop med landskapet och ger utrymme för många olika upplevelser och känslor. På avstånd liknar den en bild, på närmare håll en skulptur och inne i den bildas olika rum såväl för stillhet som för rörelse. Här finns plats både för enskildhet och för gemensamma samlingar eller ceremonier.

Jordvallarna som formar dubbelspiralen är täckta av vildväxande gräs och lila blommor som besökarna kan sitta ned bland. Flera olika öppningar finns i vallarna, markerade med stålklädda kortsidor. De ger utsikt och inblick och skapar passager och stigar. I minnesvårdens centrum finns två ovala formationer, en av dem har ingraverade namn på omkomna i flodvågskatastrofen. Runt minnesvården finns sittplatser för dem som har svårt att sitta på vallarna. För att alla ska kunna ta sig hit kommer en parkeringsplats finnas alldeles intill platsen.

Minnesvården växer fram

Sommaren 2018 invigs minnesvården. Under hösten 2017 och våren 2018 pågår arbeten på Blockhusudden där verket sedan växer fram.

Se film om hur konstverket skapas på platsen:

Entreprenörerna IT Underhåll och Stora Skuggan Entreprenad har påbörjat arbetet genom att ta fram de landskapsvallar i jord som ska vara formade som en dubbelspiral. Nästa steg blir att ta fram de ovala formationerna som ska finnas i minnesvårdens centrum. Invigning av minnesvården planeras till försommaren 2018. Det blir ett tillfälle för överlevande och anhöriga att ta del av platsen. Över sommaren 2018 kommer minnesvården att vara avgränsad för att den nyplanterade grönskan ska hinna rota sig. Därefter kommer den att öppnas för alla.

Ägarskap och skötsel

Minnesvården kommer att ägas av svenska staten. Statens fastighetsverk (SFV) kommer att ansvara för skötsel och underhåll och Kungliga Djurgårdsförvaltningen kommer att sköta växtlighet och mark. Statens fastighetsverk har det samordnade ansvaret för minnesvårdens projektering och genomförande. Statens konstråd projektleder produktionen av den konstnärliga gestaltningen och ansvarar för kvalitetssäkring i genomförandeskedet.

Lea Porsager

Konstnären Lea Porsager (f. 1981, Frederikssund, Danmark) är verksam i Köpenhamn och anställd som doktorand vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet. Hennes arbeten är ofta inspirerade av kvantteori, esoterism och feministisk teori. Hon använder flera olika medier såsom film, skulptur, fotografi och text. Porsager har medverkat i ett stort antal internationella grupputställningar, bland annat biennalen i Istanbul (2015), dOCUMENTA 13 och Kassel (2012) och i flera separatutställningar, bland annat i New York, Berlin, Köpenhamn och Göteborg.