Bidrag ur Helgo Zettervalls fond

Ur stiftelsen Helgo Zettervalls fond går det att söka ekonomiskt bidrag till behövande arkitekter och efterlevande.

Vem får söka?

Fonden lämnar ekonomiskt bidrag till svenska högskoleutbildade arkitekter som på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp. Arkitekten ska vara svensk medborgare och ha fått utbildning eller arbetat i Sverige under minst fem år.

Bidrag lämnas även till hjälpbehövande änkor/änklingar och efterlevande minderåriga barn efter arkitekter med nämnda kriterier. Maximalt belopp som utdelas per sökande är 47 600 kr.

Ansökan

Ansökan görs på denna blankett tillsammans med ett personligt brev.

Ansökan skall innehålla redogörelse för sökandes samt makes/makas/sambos fastställda förvärvsinkomst samt tillgångar. Vid ansökan för efterlevande minderåriga efter arkitekter med nämnda kriterier redogörs även för vårdnadshavares/föräldrars fastställda förvärvsinkomster. Ange också om bidrag från andra fonder/stiftelser erhållits och de förhållanden i övrigt som åberopas för bidraget. Redogörelsen skall styrkas genom kopior av examensbevis*, läkarintyg och slutskattebesked.

*Om examensbevis sänts till stiftelsen tidigare, så ange det i blanketten.

Genom ansökan om bidrag betraktas uppgiftslämnandet som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Information om hantering av personuppgifter i Stiftelsen Helgo Zettervalls fond (PDF-dokument, 43 kB)

Ansökan skickas till:

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM

Senast den 22 oktober 2021 behöver din ansökan ha kommit till Statens fastighetsverk. Besked om bidrag lämnas i december 2021.