Nyheter

 1. Om klimathotet på Ornässtugan

  Ornässtugan som förvaltas av Statens fastighetsverk och har stått på en udde i Ösjön, nära Dalälven sedan början av 1500-talet. Fastigheten är i centrum i en universitetsuppsats: Ornässtugan – en undersökning av dess nedbrytningsprocesser och framtida hot, som belyser fastigheten ur ett klimatanpassningsperspektiv med hjälp av det metodstöd SFV varit med att ta fram.

  Publicerad: 8 mars 2021

 2. Konstmuseet föreslås ligga på Uppsala slott

  Den 3 mars fattade kommunstyrelsen i Uppsala beslut om att förhandla vidare med Statens fastighetsverk (SFV) om ett vidareutvecklat konstmuseum på Uppsala slott. 

  Publicerad: 3 mars 2021

 3. Ett föredöme för hållbar förvaltning

  Med siktet inställt på att vara ett föredöme för hållbar fastighetsförvaltning växlar SFV upp sitt hållbarhetsarbete. Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren och hållbarhetschef Anna Åström berättar om vad det betyder.

  Publicerad: 25 februari 2021

 4. Klarläggande av förslaget konstmuseum Uppsala slott

  I början av mars fattar kommunstyrelsen i Uppsala beslut om vilket förslag, gällande konstmuseets placering, som de vill arbeta vidare med. Då det i debatten just nu förekommer en del oklarheter kring SFV:s förslag vill vi här presentera ett par klarlägganden. 

  Publicerad: 23 februari 2021

 5. Permanent paviljong i Linnéträdgården ska stärka besöksmålets attraktivitet

  Linnéträdgården i Uppsala är en av Sveriges mest populära och intressanta trädgårdar. Hit kommer turister från hela världen för att besöka den plats där Carl von Linné bodde och verkade. För att bättre välkomna och serva besökarna har Statens fastighetsverk (SFV) och Uppsala universitet länge planerat för att uppföra en permanent paviljong på trädgårdens förgård. I dag lämnas bygglovsansökan in till Uppsala kommun. Målet är att den nya paviljongen ska stå klar redan våren 2022.

  Publicerad: 8 februari 2021

 6. Domarna mot tidigare SFV-anställda klara

  Hösten 2020 startade rättegången mot före detta medarbetare på Statens fastighetsverk och underleverantörer till myndigheten. Samtliga misstänktes för oegentligheter som berörde delar av SFV:s fastighetsförvaltning. I dag meddelades domarna i Stockholms tingsrätt.

  Publicerad: 3 februari 2021

 7. Fem av våra kungsgårdar får utökat skydd

  I förra veckan fattade regeringen beslut om att utöka det statliga byggnadsminnet på fem statligt ägda jordbruksegendomar, så kallade kungsgårdar. Beslutet gäller Höjentorps kungsgård i Skara, Herrsäters kungsgård i Åtvidaberg, Dalby kungsgård i Lund, Hjälmshults kungsgård i Helsingborg och Kastellegårdens kungsgård i Kungälvs och Göteborgs kommun. Kungsgårdar som alla förvaltas av Statens fastighetsverk.

  Publicerad: 1 februari 2021

 8. Pater Noster och Hamneskär får stor uppmärksamhet internationellt

  Pater Noster och Hamneskär har fått stor uppmärksamhet internationellt i och med Göteborgs filmfestival som nu har börjat. Medier i fler än 45 länder har den senaste tiden rapporterat om att Göteborgs filmfestival under rubriken ”The Isolated Cinema” erbjudit en festivalbesökare att helt ensam i sju dagar få njuta festivalfilm här. Intresset för projektet har varit enormt. Tolv tusen personer sökte för att få platsen och nu, när den lyckligt utvalda ska inta ön, är det en händelse som utöver svenska medier på plats bevakas av journalister från bland annat New York Times och CNN.

  Publicerad: 29 januari 2021

 9. Startskott för renovering av Botanhuset vid Naturhistoriska riksmuseet

  Nu startar Statens fastighetsverk renoveringen av det över hundra år gamla Botanhuset som är en del av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Huset som inrymmer botaniska samlingar var öppet för museibesökare fram till 1970-talet. I dag bedrivs här forskning i världsklass.

  Publicerad: 21 januari 2021

 10. Ny period med hyresrabatt

  Regeringen föreslår att återinföra den möjlighet till hyresrabatt som fanns en period våren 2020 och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher. Stödet innebär att under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader. Stödet ska börja gälla så snart som möjligt men måste först godkännas av EU-kommissionen.

  Publicerad: 19 januari 2021