Nyheter

 1. Ambassaden i Helsingfors renoveras

  Sveriges ambassad i Helsingfors firar 100-årsjubileum i år. Samtidigt startar Statens fastighetsverk en efterlängtad renovering av byggnaden som köptes av svenska staten 1921 och byggdes om till ambassad 1922–1923.

  Publicerad: 25 januari 2023

 2. Statens fastighetsverk välkomnar hyresgästerna till nyrenoverade Kasern II

  Under sommaren har Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm överlämnats till hyresgästerna som nu startar höstens verksamhet i fina återuppbyggda lokaler. Kasern II, som förvaltas av Statens fastighetsverk, brann i september 2016 och stora delar av byggnaden vattenskadades.

  Publicerad: 24 augusti 2022

 3. Statens fastighetsverk bygger till och renoverar Trädgårdsvillan i Uppsala

  I Botaniska trädgården i Uppsala ligger Trädgårdsvillan, ett vackert hus i mönstermurat tegel, som först var trädgårdsmästarbostad och i dag inrymmer trädgårdspersonalens lokaler. Byggnaden uppfyller inte dagens arbetsmiljökrav och ska renoveras och byggas till av Statens fastighetsverk.

  Publicerad: 12 april 2022

 4. SFV öppnar dörrarna till sju hemliga rum

  Många historiskt viktiga platser och berättelser är otillgängliga eller faller med tiden i glömska. Nu öppnar Statens fastighetsverk, SFV, dörrarna till några av dessa hemliga rum, i form av sju nyproducerade filmer. Följ med till sju unika svenska platser, avsnitten publiceras måndag 28 mars!

  Publicerad: 24 mars 2022

 5. Nu renoveras Kungshuset i Lundagård

  Våren 2022 går startskottet för renoveringen av Kungshuset, en gång universitetets första huvudbyggnad. Efter en tid av undersökningar, tillståndsprövningar och diskussioner står det nu klart att Kungshuset ska bli kontor åt universitetsledningen och dess staber. Utöver att skapa ett 40-tal arbetsplatser ska tillgänglighet, brandsäkerhet och inomhusklimat förbättras för att leva upp till dagens krav.

  Publicerad: 9 mars 2022

 6. Rasbiologiska institutet och dess mörka historia

  I år är det 100 år sedan Statens institut för rasbiologi, även kallat Rasbiologiska institutet, öppnades i Uppsala. Institutet låg i det så kallade Dekanhuset som idag förvaltas av oss på Statens fastighetsverk. 

  Publicerad: 17 februari 2022

 7. Våtmarker viktiga för djur och växtliv

  2 februari firar vi internationella våtmarksdagen. Våtmarker har en oerhört viktig roll för rikt djur och växtliv och över hela världen finns därför särskilt skydd för våtmarker, den så kallade Ramsarkonventionen, som Sverige är med i och som antogs den 2 februari 1971 i staden Ramsar i Iran.

  Publicerad: 2 februari 2022

 8. Ambassaden i Warszawa vinner grönt pris

  Sedan 2009 delar SFV och UD ut miljöpriset Grön ambassad och i veckan var det dags igen. Årets nominerade var ambassaderna i Kampala, Warszawa och representationen i Strasbourg.

  Publicerad: 28 januari 2022

 9. Statens fastighetsverk bygger om Palmhuset i Botaniska trädgården i Lund

  Palmhuset i Lunds universitets Botaniska trädgård ska få nytt utseende och miljön förbättras både för personal och besökare. Produktionen planeras till 2024 och beräknas ta drygt ett år.

  Publicerad: 25 januari 2022

 10. Håll Nollan - samverkan för en god arbetsmiljö

  SFV:s medlemskap i Håll Nollan är ett led i det pågående arbetet för att ge arbetsmiljön högsta prioritet i våra byggprojekt – oavsett om det är ett stort eller ett litet projekt, ny- eller ombyggnad, reparation eller underhåll.

  Publicerad: 14 januari 2022