Utrikes fastigheter

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar svenska ambassader och residens i ett 60-tal länder och i sex världsdelar. Utrikesdepartementet (UD) är vår största hyresgäst utrikes.

Statens fastighetsverk förvaltar svenska ambassader och ambassadresidens, Svenska institut och ett antal andra statliga byggnader runt om i världen. Det gör vi med hjälp av fem resande förvaltningsteam och lokalanställd personal på de orter där Sverige finns representerade.

Fastighetsförvaltning ska vara liknande den vi utför i Sverige men självklart ställs vi inför många andra utmaningar på platser med annat klimat och andra förutsättningar än de svenska.