Tillgänglighet

Enkelt att besöka SFV

SFV ska ta hand om sina byggnader
på bästa sätt, men det är också viktigt
att du kan besöka dem.
SFV:s byggnader ska vara tillgängliga.

Funktionshindrade välkomnas

Det betyder att alla ska kunna komma
och se på våra byggnader,
även personer med funktionshinder,
familjer med barnvagnar och äldre människor.
SFV bygger om i de gamla husen
så att hissar och ramper ska kunna finnas.

Bygga om försiktigt

När de gamla fina husen måste byggas om
så ska det göras försiktigt
utan att ändra för mycket på det gamla.

Lättläst information

Att göra byggnader och parker
tillgängliga för alla betyder också
att alla ska kunna förstå och läsa
informationen om byggnaderna.
Därför finns det lättlästa texter
på vår webbplats och i våra foldrar.