Skogar och marker

Renskötsel och skog

SFV arbetar med
att skydda samernas renskötsel.
Det gör vi genom att äga marken
där renarna betar
så att samerna ska kunna fortsätta
att sköta sina renar där.
Statens fastighetsverk äger mycket skogsmark
och ska ta hand om skogen på bästa sätt.
Om staten vill hugga ned träd och sälja
ska SFV se till att ny skog blir planterad.
Men mycket av statens skog
ska vi bara sköta så att den inte blir förstörd.