Att förvalta ett kulturarv

SFV tar hand om det som staten äger

Sverige har många fina gamla platser och hus.
Det kan vara slott, museer, teatrar,
men också skogar, älvar och fjäll.
Staten äger mycket av detta
och det är Statens fastighetsverk, SFV,
som ska ta hand om det som staten äger.

En del av vår svenska historia

De gamla platserna och husen
är en del av vår svenska historia
och ska finnas kvar också i framtiden.
Det brukar också kallas kulturarv.

SFV gör gamla hus tillgängliga

Statens fastighetsverk, SFV,
ska se till att gamla och intressanta hus
inte blir förstörda och
att alla ska kunna besöka dem.

Statens fastigheter i utlandet

SFV sköter också Sveriges ambassader
i andra länder.

En sjundedel av Sveriges yta

SFV har hand om 1800 byggnader
och 6,5 miljoner hektar mark,
vilket är en sjundedel av Sveriges yta.
SFV ansvarar för 150 svenska byggnader
runt om i världen.

Ta del av det svenska kulturarvet

Du kan lära dig hur människor levde
förr i tiden i Sverige när du besöker
gamla gårdar, slott, teatrar eller museer.
Du tar då del av vår svenska historia,
vårt kulturarv.

Statens fastighetsverk ska se till
att vårt kulturarv inte blir förstört
utan att vi istället tar hand om det
på bästa sätt.

Vad Sverige kan om arkitektur

SFV arbetar också med att
utveckla vårt kulturarv.
Vi ska se till att nya viktiga hus
som vi bygger i Sverige
och i andra länder
ska vara det bästa som Sverige kan göra.
Husen ska visa vad vi kan om arkitektur