Öppna portar

"Projekt Öppna portar" avslutades 2014-12-31. För den som är intresserad kommer inom kort en slutrapport om projektet.

Sommaren 2011 initierade SFV "Projekt Öppna portar", ett omfattande utvecklingsprojekt för fyra av regionens främsta historiska besökmål; Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorps fornborg. Som avslutning på projektet arrangerar vi en internationell konferens i Kalmar. Läs mer om den under rubriken The European Forum for Historic Sites.

Tanken med projektet är att koncentrera resurserna till och maximera effekterna av de långsiktiga utvecklingsplaner som finns för besöksmålen. Projektet kommer också att resultera i en mångfald positiva effekter för regionen, destinationerna och många andra aktörer på lokal och regional nivå.

Projekt Öppna portar varar i tre år (2012-14) och omsätter totalt 51 665 400 kr.

Projektet Öppna portar har fem syften:

  • Utveckla besöksmålens funktion som kraftkällor för den lokala och regionala besöksnäringen
  • Skapa långsiktiga förutsättningar för konkurrenskraftig publik verksamhet i/kring besöksmålen
  • Öka besöksmålens samarbete sinsemellan, med regionens besöksnäring & utländska besöksmål
  • Utveckla och synliggöra SFV:s position och funktion i svensk besöksnäring
  • Samla erfarenhet som kan nyttjas i utvecklingen av SFV:s och regionens historiska besöksmål

Läs mer om vad som händer på Kalmar slott.

Läs om vad som händer på Huseby bruk.

Läs mer om vad som händer på Borgholms slott.

Kortfakta om Öppna portar (PDF-dokument, 264 kB)(PDF-dokument, 232 kB)