Kontakta oss

Så här når du oss på Statens fastighetsverk

På vårt största kontor som ligger i Stockholm finns de som arbetar med kulturarv, personal, lagar och regler, information, pengar och byggen.

Kontaktuppgifter

Telefonnumret är: 010 478 70 00

Du kan skicka e-post till: sfv@sfv.se

Du skickar vanlig post till:
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Du besöker oss på:
Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm