Gamla badhuset på Skeppsholmen

Från början smedja

Denna byggnad uppfördes 1729 ursprungligen som smedja efter ritningar av Johan Eberhard Carlberg, stadsarkitekt i Stockholm. Smedjan byggdes av sandsten och hade plats för fyra stycken dubbla ässjor.

Gamla badhuset på Skeppsholmen.Gamla badhuset på Skeppsholmen.1823 utfördes en ombyggnad av anläggningen och efter det kom huset att inrymma Arméns flottas stockholmseskaders kokhus. Med tiden kom dock huset att allt mer användas för bostäder och 1852 fanns här fem hushåll som tillsammans disponerade sex rum på den trånga vinden. Tre av hushållen saknade kök.

Ännu en ombyggnad utfördes 1871 och nu kom huset att fungera som tvätt- och badanstalt för örlogsvarvets personal. För ritningarna stod Victor Ringheim, chef för Mekaniska departementet vid Kungl. Flottans station i Stockholm.

Badhuset var utrustat med finsk bastu, karbad och dusch. I och med badinrättningen kom de primitiva hygieniska förhållanden som varvspersonalen hittills hade erbjudits att förbättras drastiskt. Örlogsvarvet flyttade till Muskö 1969 och någon tid efter detta upphörde byggnadens funktion som badanstalt.

Huset ingår i dag i SFV:s lokalkontor.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Svensksundvägen 21

11149 Stockholm
59.32561, 18.08802

Fakta

Byggår:
1729
Arkitekt:
Johan Eberhard Carlberg

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef

Instagram

#statensfastighetsverk