Vadstena slott och kloster

I Vadstena finns Nordens bäst bevarade renässansslott och den heliga Birgittas klosterbygge.

Fiende och vän, makt och kärlek, munkar och nunnor

På initiativ av Gustav Vasa byggdes Vadstena slott för att skydda riket mot upprorsbenägna småländska bönder och den danska fienden. Kanontorn, vallar och vallgrav skyddade slottet mot fiender. När Gustav Vasas son Johan III blev kung omvandlades försvarsborgen till ett kontinentalt renässanspalats.

Slottet fick aldrig någon större betydelse för Sveriges försvar och även som kungapalats fick det en mindre framträdande roll. Trots det är ett besök på slottet idag ett besök i vår historia och de spår som dåtidens samhälle har lämnat. Har du hört talas om Vadstenabullret?

Idag ordnas guidningar och vandringar på slottet med olika teman. Här finns också en permanent utställning om slottets byggnadshistoria.

Heliga Birgittas klosterbygge

Här finns lämningar och spår från flera epoker. Vadstena kloster grundades av Birgitta Birgersdotter och invigdes 1384. Det utformades enligt hennes himmelska uppenbarelser och blev moderkloster för flera Birgittinkloster i Europa. Birgitta helgonförklarades av påven i Rom och kallades därefter heliga Birgitta.

I klostret levde både systrar och bröder under ledning av en abbedissa. Systrarna och bröderna levde strikt åtskilda, men kunde utväxla skrivelser i en vridbar tunna i talehuset. Idag är talehuset en bland flera ruiner som du kan se i Ruinparken vid klosterkyrkans kor.

Från första stund blev Vadstena ett mål för pilgrimer från hela Norden. Kungligheter och andra förmögna skänkte rikedomar till klostret för sina själars frälsning. År 1595 stängde kronan klostret och därefter användes byggnaderna av olika statliga vårdinrättningar.

Området präglas fortfarande av kyrklig verksamhet men klosterlängorna är förvandlade till museum, hotell och restaurang. I brödernas klosterträdgård blommar de vita klosterliljorna i tusental på våren.

Faciliteter:

 • WC
 • Hiss
 • Rullstolsramp
 • Logi
 • Café/servering
 • Restaurang
 • Parkering
 • Gästhamn
 • Trädgård
 • Museum
 • Stig
 • Park/parkområde
 • Butik
 • Konferens

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Slottsvägen

592 30 Vadstena
58.44605, 14.88414

Fakta

Byggår:
1545 (byggstart)
Arkitekt:
Byggherre: Gustav Vasa och hans söner