• Cellfängelset i Gävle

Gävle Fängelsemuseum

Provsitt tidstypiska celler från 1850 till 1986 (då fängelset stängdes). Det renoverade cellfängelset är idag en arkitektonisk skönhet med en minst sagt fängslande historia.

När Länsfängelset i Gävle öppnades 1847 representerade det en ny och humanitärare fångvård med separata celler för varje fånge. Tanken med de nya cellfängelserna var att internerna skulle isoleras från varandras skadliga inflytande och istället tillbringa sin tid i isolering och tystnad. I cellen skulle de begrunda sina brott och komma på bättre tankar.

Fängelset är byggt efter det så kallade Philadelphiasystemet med celler placerade längs ytterväggarna på ömse sidor om en ljusgård som går genom hela byggnadens höjd. Cellfängelset i Gävle är ett av de tidigaste och bäst bevarade cellfängelserna i T-form i landet.

Idag är Sveriges Fängelsemuseum inrymt i tio celler på fängelsets andra våning. Man vandrar genom fängelsets historia. Förutom olika temaceller, möter man i cellerna 35, 38 och 40 fångar från 1850, 1900 och 1986 - det år fängelset stängde. Trots husets fängslande historia är det en ljus och vacker arkitektonisk skapelse med stora skönhetsvärden som möter besökaren idag.

Faciliteter:

  • WC
  • Parkering
  • Museum
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Gävle fängelsemuseum