Utklippan

Landets sydostligaste ögrupp. Ön har en skyddad hamn där du kan lägga till. Besök fyren från 1836, titta på ringmärkning av fåglar och kika in i fyrmästarbostaden.

Fyr, fritidshamn och fågelstation

Utklippan är Sveriges sydostligaste ögrupp och består av två låga skär - Norraskär och Södraskär. Mellan de två små öarna finns en skyddad hamn som i dag används av fritidsbåtar. Södraskär är bebyggt och det var här invid fyren som fyrvaktarfamiljerna bodde från mitten av 1800-talet till 1972 då fyren slutligen avmannades.

Officiella krav och önskemål på att Utklippan skulle märkas ut fanns redan på 1690-talet. Det dröjde dock till 1836 innan kungliga direktiv om en fyr på platsen utfärdades. Då ritades en befäst fyr vilket var något alldeles speciellt med få motsvarigheter i världen. Fyren har sedan utvecklats och byggts om vid flera tillfällen. Den största förändringen skedde 1870 då Överingenjör Gustav von Heidenstams järnkonstruktion restes ovanpå det gamla fyrtornet. Nästa steg var elektrifieringen som skedde mellan 1945 och 1948. Och i detta skick fungerar fyren än i dag.

På Utklippan bedrivs sedan länge ringmärkning av fåglar.

Faciliteter:

  • Badplats
  • WC
  • Logi
  • Café/servering
  • Gästhamn

Öppettider, se och göra:

Från och med 8 juni 2013 övergår driften av öns gästhamn och vandrarhem till Con-Tech i Fleninge AB.