• Före och efterbild på röjning Fotograf: SFV

  Före och efterbild på röjning

 • Exempel på faundepå Fotograf: SFV

  Exempel på faundepå

 • Grävning för undercentral pågår Fotograf: SFV

  Grävning för undercentral pågår

 • Koppartälten belyst Fotograf: Olof Thiel

  Koppartälten belyst

Markprojekt i Hagaparken

Tillgänglighet och ökade natur- och kulturhistoriska värden

I fyra olika områden; Gustav III:s paviljong, Stora pelousen, Vasaslättens pelouse och ridbanan vid Grottberget, planerar vi att göra restaureringsarbeten under 2017 men arbetet kommer att fortsätta i vår långsiktiga förnyelse av parken. Runt Gustav III:s paviljong vill vi ta fram äldre promenadstigar för att öka tillgängligheten men också plantera buskar och träd för att tydliggöra platsen. Trädraden kring Stora pelousen har luckor som bör fyllas igen genom att plantera nya lindar. De ojämna gångvägar bör jämnas till vilket också gäller vid Vasaslättens pelouse.

Den gamla ridbanan på Grottberget kommer att återskapas och inledande röjningsarbeten har startat. För att utveckla de pedagogiska aspekterna kring kultur och natur för nyfikna barn och vuxna vill vi sätta ut fågelholkar, plantera kulturväxter och värdväxter för fjärilar. Men också öka tillgängligheten genom att placera ut nya parkbänkar runt om i parken.

Parkbelysningen renoveras

För att följa elrevisionregler samt att göra parken tillgänglig även under mörkrets timmar kommer vi att göra insatser där det bäst behövs. Lättast är att byta glödlampan som ibland är det ända som behövs men ur energiperspektiv måste vi ibland byta hela stolpe och kupa. Innebär då grävning för byte av kabel med mera. Under våren är det Övre Haga som vi har fokus på.

Bergvärme och solpaneler - finns sedan 2016

De sista pannorna som drivits på fossilt bränsle har skrotats i november 2016. Vi har installerat bergvärme som är både ett energi- och ekonomibesparande projekt för uppvärmning i hela området. 20 hål borrades på två olika platser, ca 200 meter ner i berget i norra delen av Haga. Via nya undercentraler i Mellersta Koppartältet och i Orangeriet fördelas sedan värmen till bostäderna i övre Haga och till Koppartälten.

Under våren 2016 sattes också solpaneler på taket på det mellersta koppartältet. De syns inte från marken. Kapaciteten för dem räcker till att värma vatten till kaféet, Haga Parkmuseum och kontoret.

Bättre tryck i ledningarna

SFV behöver förbättra tillgången av färskvatten och flödet på vatten i hela Haga. Systemet och ledningarna är gamla och har för dåligt tryck vilket till exempel innebär att trycket i brandposterna är för svagt. Under 2016 byggdes nya mätstationer som gör det möjligt att justera flödet. Arbetet fortsätter under 2017 i olika etapper till 2018. Då vet vi hur myckett som återstår att göra.

Vackert upplysta Koppartält

Ny fasadbelysning har installerats på Koppartälten så att de blir ett vackert blickfång från Pelousen även under de mörka månaderna. Projektet gjordes under våren 2016 och slogs på den 6 nov 2016. Nu kan du under de mörka månaderna se effekten av de 24 LED-lampor som placerats i tältens alla hörn.

Skogsvård i Hagaparken

Hagaparken började anläggas i början på 1780-talet och är en av de första och främsta landskapsparkerna i Sverige. De skogsklädda kullarna var ramverket för parken och har fortfarande en rumsskapande och stämningsbildande funktion. Skogsmarken har använts för skogsbete, lövtäkt och slåtter och under 1800- och 1900-talen har gallringar och röjningar gjorts sporadiskt. För att bevara och utveckla parkens natur- och kulturvärden har sly röjts, beskurit och fällt enstaka träd, rensat under ek och tall för att skapa ljus och luft runt träden så att de kan växa, planterat nya ekar och tallar samt flyttar några, lämnat stockar och grenar kvar på marken för att gynna insekter, flora och fauna, i så kallade faunadepåer.