Vilken fastighet söker du?

Framtidsfrågor omkring ämnet restaureringskonst visas 23 maj-4 juni

Det tusenåriga huset.Kungliga Konsthögskolans kurs restaureringskonst hade detta läsår temat Framtidsfrågor och visar upp resultatet av 20 studenters arbetet på galleri Mejan, Exercisplan 3 på Skeppsholmen i Stockholm. Hantverkskunskap - restaureringskompetens, material och byggteknik, urval och värdering, lagar och ekonomi, klimatpåverkan, livscykel och hållbarhet. Frågeställningarna var många och välarbetade. Missa inte! Mer information och öppettider www.kkh.se